#โครงการค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาต่างประเทศสู่การประกอบอาชีพ รุ่นที่ 2 หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการค้าขาย ณ กศน.ตำบลสุไหงโก-ลก

วันที่ 25-27 มิถุนาย

Read more

#ประสานวิทยากรโครงการภาษาเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ(หลักสูตรภาษาจีน) ณ โรงเรียนเทศบาล3เดล โดยการปลูกมะละกอ ณ กศน.ตำบลปาเสมัส

วันที่ 22 มิถุนายน 2

Read more

#โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขายจำนวน 30 ชั่วโมง)

วันที่ 16-20 มิถุนาย

Read more

#ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ ร่วมกันเคารพธงชาติทุกๆวันจันทร์ เพื่อสำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 21 มิถุนายน 2

Read more