ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมาบริการ ร่วมกันเคารพธงชาติทุกๆวันจันทร์ เพื่อสำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 8 มีนาคม 2564

Read more

ร่วมจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน วิชาช่างทำฝ้าเพดาน หลักสูตร 40 ชั่วโมง

วันที่ 1-18 กุมภาพัน

Read more