#บุคลากร กศน.ตำบลสุไหงโก-ลก ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น.

#บุคลากร กศน.ตำบลสุไ

Read more

ปฐมนิเทศย่อยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2/2563 ให้กับนักศึกษาระดับประถม ม.ต้น และม.ปลาย ณ ห้องเรียนตาดีกาชุมชนกูโบร์

วันที่ 9 ธันวาคม 256

Read more