ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลพื้นฐาน  ศรช.จือแรตูลี

ชื่อหน่วยงาน        :    ศรช.จือแรตูลี กศน.ตำบลสุไหงโก-ลก

ที่ตั้ง                      :     เลขที่  ที่ทำการชุมชนจือแรตูลี  ตำบลสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก

จังหวัดนราธิวาส   รหัสไปรษณีย์  96120

พิกัดที่ตั้ง             :        6.0198858,101.9555281,18  (https:www.google.co.th/maps/search/

โทรศัพท์พื้นฐาน       :      073-616403 , 0๖๑๙๕๖๔๒๔๑

Website                   :         *  http://narathiwat.nfe.go.th/tbsungaikolok/

(http://narathiwat.nfe.go.th/tbsungaikolok/)

Fanpage                   :         *  http://www.facebook.com/ksn.tumbol?fref=ts

(https://www.facebook.com/ksn.tumbol?fref=ts)

(https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B5-293840021079841/notifications/

ประวัติชุมชนจือแรตูลี มีมาประมาณ ๑๐๐ กว่าปี มาแล้วสมัยนี้ยังเป็นสวนยางและป่าทึบที่อุดมสมบูรณเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ที่นี้ ทำให้เวลาเข้าป่าจพได้ยินแต่เสียงสัตว์ป่า ซึ่งเวลาคนคุยกีนจะไม่ค่อยได้ยินเสียง ชุมชนจือแรตูลีได้เริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีนายบรรแสงเป็นประธ

พื้นที่ตำบล                 :         เทศบาลตำบล

ลักษณะพื้นที่               :         ชุมชนเมือง

เครือข่ายหลัก              :         กศน.อำเภอสุไหงโกลก

ลักษณะที่ตั้ง                :         อาคารของชุมชนไม่เป็นเอกเทศ

ลักษณะการใช้ไฟฟ้า       :         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

น้ำประปา                  :         น้ำประปา

Internet                   :         ใช้สาย

Wifi                        :         มี

คอมพิวเตอร์               :    ไม่มี

ผู้ใช้ (Internet/ Wifi)     :         ๕๐  คน

ผู้ใช้บริการ  ศรช./เดือน   :         ๕๗  คน

โต๊ะ                         :         4  ตัว

เก้าอี้                       :         30  ตัว

จำนวนครัวเรือน           :         14,767  ครัวเรือน

ประชากร                  :         41,551  คน  ชาย  19,658  คน  หญิง  21,893  คน