เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานนวัตกรรมการขับเคลื่อน กศน.ชายแดนใต้ และติดตามการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน กลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้

Read more