คณะครู กศน.ตำบลเกาะสะท้อน ออกสำรวจการคัดกรองความสามารถการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน

Read more