โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ

กำลังดำเนินการจัดตั้งอาชีพ (จัดในระหว่างวันที่ 12-27 กรกฎาคม 2563)