ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ ในรูปแบบ On site ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

เข้าร่วม ประชุมสันติสุขตำบลกาเยาะมาตี ณ ที่ทำการกำนันตำบลกาเยาะมาต หมู่ที่ 2 ตำบลกาเยาะมาตี

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more