ให้การต้อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง

วันที่ 19 พฤศจิกายน

Read more

ปฏิบัติงานกศน ตำบลกาเยาะมาตี เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ปฏิบัติงานกศน ตำบลกา

Read more

ปฏิบัติงานตามมาตรการ work from Home โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุมการแผร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่30พฤศจิกายน 25

Read more