ปฏิบัติงานตามมาตรการ Work from Home โดยยึดหลัก DMHTT เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ​

วันที่ 26 ตุลาคม 256

Read more

ปฎิบัติงานประจำสำนักงาน เกี่ยวกับงานพื้นฐาน ลงคะแนนสอบปลายภาคเรียน ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 1/64

วันที่ 26 ตุลาคม 256

Read more

ต้อนรับนายสมศักดิ์ จรจิตร ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพัทลุง

วันที่ 26 ตุลาคม 256

Read more