ประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงข้อราชการและการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆในไตรมาส 3

เมื่อวันที่ 7 มิถุนา

Read more

อบรม”หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่น 3

วันที่ 4 มิถุนายน 25

Read more

การประดับผ้าระบายสีม่วง ร่วมกับผ้าระบายสีขาว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 25

Read more