ได้มอบหมายให้ คณะครูกศน.ตำบลกาเยาะมาตี พร้อมด้วยทีมงานเครือข่ายตำบลกาเยาะมาตี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕

Read more

อบรมชี้แจงหลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

อบรมชี้แจงหลักสูตรกา

Read more