มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ดำเนินการพัฒนาบริเวณ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

วันที่ 14 ตุลาคม 256

Read more

ดำเนินการจัดการสอบ N-net ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 ตุลาคม 256

Read more

ดำเนินการคัดกรองผู้เข้าสอบตามมาตรการ COVID-19 ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 – 3 ต

Read more

ให้การต้อนรับนางพยอม คงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคณะ นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 2 ตุลาคม 2564

Read more

มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายสนามสอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาผู้มาสอบ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

Read more