สถานการณ์ COVID-19นราธิวาส วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 จำแนกรายอำเภอ

สถานการณ์ COVID-19นร

Read more

กำหนดมาตรการควบคุมการเดินทางข้ามอำเภอเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-1

จังหวัดนราธิวาสเดินท

Read more

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ร่วมประชุมมอบหมายงานและติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

วันที่ 27 กรกฎาคม 25

Read more

ร่วมประชุมมอบหมายงานและติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

วันที่ 19 กรกฎาคม 25

Read more

มอบหมายให้นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 2021 IYF World Camp ออนไลน์ ครั้งที่ 3 โดยมีครูผู้รับผิดชอบติดตามการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

วันที่ 15 กรกฎาคม 25

Read more

มอบหมายให้นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 2021 IYF World Camp ออนไลน์ ครั้งที่ 2 โดยมีครูผู้รับผิดชอบติดตามการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

เมื่อวันที่ 14 กรกฎา

Read more

ลงพื้นที่พบปะกำนันบ้านสะเตียร์ เพื่อคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น ณ หมู่ที่ 5 บ้านสะเตียร์ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more