เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนา

Read more

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายเพ็ญภาส เพชรภาน สาธารณสุขอำเภอเจาะไอร้อง ร่วมชี้แจง แนะแนวทางการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ให้กับบุคลากร กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

วันที่ 7 มิถุนายน 25

Read more

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ร่วมเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปี พ.ศ.2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

วันที่ 7 มิถุนายน 25

Read more