วันที่ 24 พฤษภาคม นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัยโดยมีนางสาวนาอีหม๊ะ อาแวกาจิ ครูอาสาฯปอเนาะเป็นตัวแทนมอบแด่สถาบันศึกษาปอเนาะดะวะห์ตุลอิสลามียะห์ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 24 พฤษภาคม 25

Read more

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 18 พฤษภา

Read more

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดำเนินขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564 (นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ) ณ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 12 พฤษภา

Read more

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ดำเนินการเตรียมความพร้อมสถานที่ที่ใช้ในการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ณ กศน.ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภา

Read more