ร่วมประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติเพื่อลดการสัมผัสเชื้อ COVID-19

   ร่วมประชาสัม

Read more

วันที่ 28 เมษายน 2564 ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 28 เมษาย

Read more

ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 28 เมษายน 256

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ จุดจำหน่ายอาหาร ที่ว่าอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 28 เมษายน 256

Read more

ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 28 เมษายน 256

Read more

ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดะวะห์ตุลอิสลามียะห์

เมื่อวันที่ 27 เมษาย

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน กศน. 5 ดีพรีเมี่ยม กศน.ตำบลบูกิต

เมื่อวันที่ 8 เมษายน

Read more

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน กศน. 5 ดีพรีเมี่ยม กศน.ตำบลจวบและองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน

Read more

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ร่วมประชุมเพื่อติดตามงานการดำเนินกิจกรรม โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย การประเมิน กศน.5 ดีพรีเมี่ยม

วันที่ 8 มีนาคม 2564

Read more