ติดต่อเรา

ติดต่อเรา   กศน.อำเภอเจาะไอร้อง  ม.1 ต.จวบ  อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส  96130

สถาบันศึกษาปอเนาะดะวะห์ตุลอิสลามียะห์  ม.2  ต.บูกิต  อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส  96130

เบอร์โทร  073-544177

เฟสบุ๊ค  ปอเนาะดะวะห์ตุลอิสลามียะห์ ต.บูกิต