กศน.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

     

Read more