ดำเนินการติดตั้งชั้นวางหนังสือที่เป็นในรูปของรังผึ้ง ในห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดีเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น

     

Read more