ร่วมประชุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาปอเนาะ”

เมื่อวันที่ 4 สิงหาค

Read more

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ #สมัครเพือเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

กศน.อำเภอยี่งอ ขอเชิ

Read more