นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเจาะไอร้อง พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ร่วมประชุมมอบหมายงานและติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

วันที่ 19 กรกฎาคม 25

Read more

นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง พร้อมบุคลากรครู กศน. ตำบลจวบ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและมอบสิ่งของ อาหารแห้ง และเครื่องบริโภคอื่นๆ ให้แด่ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสและบุคลากร

วันที่ 19 กรกฎาคม 25

Read more