นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเจาะไอร้อง พร้อมนายอนัส แวสอเฮาะ ครูผู้ช่วย กศน. ตำบลจวบ  และนายมะซายูตี ลาเต๊ะบือริง ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 8 กรกฎาคม 256

Read more