ครู กศน.ตำบลจวบ ร่วม ประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม ปี 2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

ครู กศน.ตำบลจวบ ร่วมประชุมติดตามและมอบหมายงาน กศน.

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2

Read more

ครู กศน.ตำบลจวบ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มก่อสร้างอาคาร กศน.ตำบลบูกิต

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2

Read more

ครู กศน.ตำบลจวบ ร่วมกิจกรรมก่อสร้างรากฐานอาคาร กศน.ต.บูกิต

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2

Read more

ครู กศน.ตำบลจวบ ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2

Read more

ครู กศน.ตำบลจวบ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน กศน.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2

Read more