“รู้ทันผลข้างเคียงวัคซีน mRNA ในเด็ก” ข้อมูลโดย อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

“รู้ทันผลข้างเ

Read more

“การสวอบ (Swab) อย่างถูกวิธี สำหรับการตรวจ Antigen Test Kit” ข้อมูลโดย รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

“การสวอบ (Swab

Read more

“ปัจจัยที่ทำให้ผลการตรวจโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit ไม่ถูกต้อง” ข้อมูลโดย อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

“ปัจจัยที่ทำให

Read more

“เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วใช้อย่างไร” ข้อมูลโดย อ.นพ.พัฒนพล เอ็งสุโสภณ

“เครื่องวัดออก

Read more