นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง พร้อมบุคลากรครู กศน. ตำบลจวบ เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและมอบสิ่งของ อาหารแห้ง และเครื่องบริโภคอื่นๆ ให้แด่ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสและบุคลากร

วันที่ 19 กรกฎาคม 25

Read more

ลงพื้นที่ถ่ายคลิปวิดีโอชุมชนจิตอาสาดีเด่น

เมื่อวันที่ 14 กรกฎา

Read more

นักศึกษา กศน. เข้าร่วมโครงการ 2021 IYF World Camp ออนไลน์ ครั้งที่ 2

วันที่ 14 กรกฎาคม 25

Read more

ประชุมมอบหมายงานและติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

เมื่อวันที่ 12 กรกฎา

Read more

นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเจาะไอร้อง พร้อมนายอนัส แวสอเฮาะ ครูผู้ช่วย กศน. ตำบลจวบ  และนายมะซายูตี ลาเต๊ะบือริง ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 8 กรกฎาคม 256

Read more

ประชุมมอบหมายงานและติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

วันที่ 6 กรกฎาคม 256

Read more

นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง พร้อมบุคลากร ร่วมประชุมเพื่อติดตามงานการดำเนินกิจกรรม โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย และติดตาม มอบหมายงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

วันที่ 5 กรกฎาคม 256

Read more