มาตรการยกระดับควบคุมโรค 13 พื้นที่สีแดงเข้มประชาชนทำอะไรได้บ้าง?

– ห้ามออกนอกเค

Read more

เดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มต้องทำอย่างไร

เอกสารรับรองที่ได้รั

Read more

การตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit

การตรวจคัดกรองเชิงรุ

Read more

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา

สามารถติดต่อขอรายละเ

Read more

การแยกกักตัวที่บ้านเพื่อรักษาโควิด (Home isolation)

การแยกกักตัวที่บ้านเ

Read more

ระบบการดูแลผู้ป่วย covid-19 ที่บ้าน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

Read more

ผู้ป่วย 3 สี มีอาการอย่างไร

ผู้ป่วย 3 สี มีอาการ

Read more

ประชุมมอบหมายงานและติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

เมื่อวันที่ 27 กรกฎา

Read more

นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเจาะไอร้อง พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ร่วมประชุมมอบหมายงานและติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

วันที่ 19 กรกฎาคม 25

Read more