“ครู กศน.ตำบลจวบ ร่วมประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเจาะไอร้อง”

24 พฤษภาคม 2564 นายค

Read more

“ครูผ้ช่วย กศน.ตำบลจวบ จวบ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา “

21 พฤษภาคม 2564 นายค

Read more

“ครูผ้ช่วย กศน.ตำบลจวบ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กศน.ตำบลบูกิต”

18 พฤษภาคม 2564 นายซ

Read more

“ครูผ้ช่วย กศน.ตำบลจวบร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ “

18 พฤษภาคม 2564 นายซ

Read more

“กศน.ตำบลจวบ เชิญชวนทำความดี ร่วมบริจาคสมทบทุนกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ “

7 พฤษภาคม 2564 นายซอ

Read more

“กศน.ตำบลจวบ รุกส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด “

6 พฤษภาคม 2564 นายคม

Read more