“ครู กศน.ตำบลจวบ ร่วม กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์”

31 พฤษภาคม 2564 นายค

Read more

“ครู กศน.ตำบลจวบ ร่วมประชุมออนไลน์ วางแผนกาจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/64”

29 พฤษภาคม 2564 ครู

Read more

“ครูผู้ช่วย กศน.ตำบลจวบ ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส”

27 พฤษภาคม 2564 นางส

Read more

“ครูผู้ช่วย กศน.ตำบลจวบ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา “

27 พฤษภาคม 2564 นายซ

Read more