“ครู กศน.ตำบลจวบ ลงพื้นที่หมุนเวียนเปลี่ยนหนังสือมุมส่งเสริมการอ่าน “

27 เมษายน 2564 นายซอ

Read more

“ครู กศน.ตำบลจวบ ร่วมประชุมติดตามงาน เตรียมการประเมินพนักงานราชการ “

วันที่ 26 เมษายน 256

Read more

“ครู กศน.ตำบลจวบ ตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 /2563 “

วันที่ 21 เมษายน 256

Read more