“การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2/2563 “

นายซอบือรี แซะเซ็ง ค

Read more

“ครูผู้ช่วย กศน.ตำบลจวบ เข้ารับการอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยสำหรับครู กศน. “

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม

Read more

“ครูผู้ช่วย กศน.ตำบลจวบ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด”

วันที่ 2 มีนาคม 2564

Read more