“นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง พร้อมด้วยนายซอบือรี แซะเซ็ง ครูผู้ช่วย กศน.ตำบลจวบ ลงพื้นที่เยี่ยมนิเทศสถาบันศึกษาปอเนาะ”

16 ธันวาคม 2563 นายค

Read more

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

วันที่ 8 ธันวาคม 256

Read more

ประชุมวางแผนสำรวจความสามารถการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับจังหวัดและอำเภอ

วันที่ 8 ธันวาคม 256

Read more

ผู้อำนวยการ และบุคลากร กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 3 ธันวาคม 256

Read more