“ครูผู้ช่วย กศน.ตำบลจวบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการสำรวจความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของประชาชน”

21 ธันวาคม 2563 นายค

Read more

“ประชุมเตรียมทีมสร้างความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสร้างสัมพันธ์”

วันที่ 28 ธันวาคม 25

Read more

“ประชุมสำรวจความสามารถการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้”

นายซอบือรี แซะเซ็ง ค

Read more