กศน อำเภอศรีสาคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา #ได้รับรางวัลชมเชย (โครงงานเครื่องบดเอนกประสงค์จากวัสดุเหลือใช้) ภายใต้การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ระดับประเทศ ประจำปี 2564

กศน อำเภอศรีสาคร ขอแ

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอแสดงความยินดีกับรางวัลประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับจังหวัด โดยรางวัล #รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ #กศน.ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอแ

Read more

เยี่ยมชมฐานการทำผักยกแคร่ ในโครงการการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เยี่ยมชมฐานการทำผักย

Read more

เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอความร่วมมือประชาชนชาวศรีสาคร ที่เดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรสาครหรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงให้มารายงานตัวที่ รพ.สต.หรือ รพ.ใกล้บ้าน

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอค

Read more