จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา สถาบันปอเนาะนูรุลอิห์ซาน ภาคเรียนที่ 2/2563

จัดกระบวนการเรียนรู้

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอความร่วมมือประชาชนชาวศรีสาคร ที่เดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรสาครหรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงให้มารายงานตัวที่ รพ.สต.หรือ รพ.ใกล้บ้าน

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอค

Read more

ประกาศๆๆๆ กศน.อำเภอศรีสาคร ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นี้

#ประกาศๆๆๆ กศน.อำเภอ

Read more

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ร่วมส่งตัวข้าราชการใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 ร่วมส่งตัวข้าราชการ

Read more

โครงการค่ายวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 26 สิงหาม 256

Read more

วิทยากรบรรยายให้ความรู้และพิธีปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 19 สิงหาคม 25

Read more

ศึกษาเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ในโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส #เชิญชวนประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า รัฐบาลเชิญชวนประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 ด้วยความสมัครใจ

กศน.อำเภอศรีสาคร จัง

Read more