ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่นักศึกษา กศน.ตำบลเชิงคีรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลเชิงคีรี

ลงพื้นที่มอบถุงยังชี

Read more

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกติดตามงาน

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อ

Read more

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกติดตามงาน

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อ

Read more

ดำเนินการจัดสอบระหว่างภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ ONSITE และ แบบ ONLINE ผ่านนวัตกรรม LineOA กศน.อำเภอศรีสาคร

ดำเนินการจัดสอบระหว่

Read more