กศน.อำเภอศรีสาคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์📍📍📍
กศน.อำเภอศรีสาคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
📍📍ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ทุกวันในเวลาราชการ และรูปแบบออนไลน์ผ่าน QR code
📍📍สามารถสมัครได้ในระดับ
-ระดับประถมศึกษา (ป.6)📌
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
📍📍หลักฐานในการสมัคร
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวเอง/บิดา/มารดา) 2 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวเอง/บิดา/มารดา) 2 ฉบับ
– สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม 2 ฉบับ
📍📍ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่นี่
-กศน.อำเภอศรีสาคร
-กศน.ตำบลทั้ง 6 แห่ง
-สถาบันศึกษาปอเนาะทั้ง 4 แห่ง
-โทร..073-561124
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฟรี...่ามครและค่ำกอมตลอดการศึกษา รับสมัครนักศึกษา รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอศรีสาคร หลักฐานการสมัคร ระดับประถมศึกษา (U.1-6) -ระดับมัรยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ระดับมั้รยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) -รูปถ่ายหน้าตรงขนาด นิ้ว รูป สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน,บิดา-มารดา) 2 ฉบับ -สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน,บิดา-มารดา) 2 ฉบับ -สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม 2 ฉบับ "มัคด้วยตนเองหรือมนรอนไ้นด้ีนี" ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.อำเภอศรีสาคร กศน.ตำบลทั้ง าบลทั้ง 6 แห่ง และสถาบันศึกษาปอเนาะ ทั้ง 4 แห่ง 073-561124 f กศน.อำเภอศรีสาคร คู"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *