วันมหิดล 24 กันยายน ขอเชิญชวนประชาชน กลุ่มอายุ 60 ปี / ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 – 59 ปี สามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้

👉👉👉👉วันมหิดล 24 กันยายน👇👇👇👇
ขอเชิญชวนประชาชน กลุ่มอายุ 60 ปี / ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 – 59 ปี สามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ ณ สถานที่ตามโซนต่างๆ ดังนี้
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "วันมหิดล 24 กันยายน หpBาอหน ขอเชิญชวนประชาชน กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18-59 ปี วันศุกร์ ที่ 24 ก.ย. 2564 (โซนศรีวารินทร์) สามารถรับบริการฉีดวัคซีน ณ สถานที่ตามโชนต่าง ๆ ดังนี้ โดไม้องากเนงา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน สถานที่ฉีด ตำบลตะมะยูง ตำบลเชิงศีรี เวลา 200 ราย อบต.ตะมะยูง ตำบลศริบรรพต (โซนศรีบรรพต) 09.00u. ถึง 15.00 น. 100 ราย ตำบลซากอ (ม.4,ม.5,ม.6) รพ.สt.บ้าkกลูde (โซนศรีสาคร) 09.00u. ถึง 15.00 ตำบลศรีสาคร 200 ราย มัสยิดบ้านไอร์จูโจะ มัสยิดบ้านอีนอ 09.00u. ถึง 15.00 น. *หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเป้าหมาย และสถานที่ฉิด จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วทันที*** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ข้อมูล 22 กันยายน 2564"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *