มรับฟังงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม (Video Conference System ) ด้วยโปรแกรม Google Meet

ร่วมรับฟังงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม (Video Conference System ) ด้วยโปรแกรม Google Meet
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวอานีรา ยูโซะ ครูอาสาฯ เข้าร่วมร่วมรับฟังงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม (Video Conference System ) ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พัฒนาศักยภาพร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ มีวินัย และเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ณ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *