ปรึกษาหารือการดำเนินงานจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ปรึกษาหารือการดำเนิน

Read more

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่นักศึกษา กศน.ตำบลเชิงคีรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลเชิงคีรี

ลงพื้นที่มอบถุงยังชี

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรที่ร่วมจัดมุมเรียนรู้ในห้องสมุดประชาชนสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

ผู้อำนวยการสำนักงาน

Read more