เยี่ยมชมฐานการทำผักยกแคร่ ในโครงการการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เยี่ยมชมฐานการทำผักยกแคร่ ในโครงการการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวดาวาตี กาเดร์ ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบล นำประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอศรีสาคร เข้าร่วมเยี่ยมชมฐานการทำผักยกแคร่ ในโครงการการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปปรับปรุงและพัฒนาแนวอาชีพของตนโดยการลด ละ เลิกใช้สารเคมี และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนายอิบรอเฮม เด่นมุนี ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยนายอาทิตย์ อินทรทองดี ครูอาสาฯ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *