จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา สถาบันปอเนาะนูรุลอิห์ซาน ภาคเรียนที่ 2/2563

จัดกระบวนการเรียนรู้

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอความร่วมมือประชาชนชาวศรีสาคร ที่เดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรสาครหรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงให้มารายงานตัวที่ รพ.สต.หรือ รพ.ใกล้บ้าน

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอค

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการสำรวจความสามารถ​ การ​ใช้​ภาษาไทย​เพื่อ​การสื่อสาร​ของประชาชน​จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้

ประชุมเตรียมความพร้อ

Read more

ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีใจครัวเรือน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาเวง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ร่วมเป็นวิทยากรในการ

Read more

มอบคู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

มอบคู่มือการเลือกตั้

Read more

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ประชาสัมพันธ์ การเลื

Read more

เก็บผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำ กศน.ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

เก็บผลผลิตจากศูนย์กา

Read more