ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส คนใหม่

ร่วมให้การต้อนรับและ

Read more

พิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2563

พิธีปิดโครงการประชุม

Read more

มอบเกียรติบัตร ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2563

มอบเกียรติบัตร ในโคร

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2563

โครงการประชุมเชิงปฏิ

Read more