ประกาศๆๆๆ กศน.อำเภอศรีสาคร ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นี้

#ประกาศๆๆๆ กศน.อำเภอ

Read more

การพัฒนาภายใต้การบริหารงานของ นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ระหว่างเดือนมกราคม-ตุลาคม

Before & After ก

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมสัญจรผู้บริหารฯ ประจำเดือนตุลาคม ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ประชุมเตรียมความพร้อ

Read more

ให้การต้อนรับคณะนิเทศการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านกลูบี ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ให้การต้อนรับคณะนิเท

Read more

ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบสถาบันศึกษาปอเนาะนูรูลอิห์ซาน ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ดำเนินการจัดสอบวัดผล

Read more

ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านกลูบี ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ดำเนินการจัดสอบวัดผล

Read more