แหล่งเรียนรู้ชุมชน บ้านกะดี

มัสยิดดารุลอามานี แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา

โรงเรียนตาดีกานูรุลอามานี แหล่งเรียนรู้  ด้านการศึกษาศาสนา

มัสยิดนูรุลซานียะห์ แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา