ติดต่อเรา

ม.3 บ้านลาเวง ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

ครูดาวาตี กาเดร์ ครูกศน.ตำบลเชิงคีรี 081-0945479

สถานที่ตั้ง