เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 2 เมษายน วันรักการอ่าน

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้นางสาวนภิสา หะยีวาจิ ตำแหน่งครู เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา ศกร.ตำบลมะรือโบออก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 2 เมษายน วันรักการอ่าน ณ ศกร.ตำบลมะรือโบออก อำเภออเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส