วันศุกร์นี้ (29 มี.ค.) มีการประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2567 ถ่ายทอดสดผ่าน FB LIVE ศธ.360 องศา ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป*

กำหนดการการประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่สภานายกสภาลูกเสือไทย ประธานในพิธี

ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เช่น พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย

หลังพิธีเปิด มีการอภิปราย “ทิศทางการพัฒนาลูกเสือไทย” โดยปลัด มท., ปลัด ศธ., เลขาธิการ กพฐ., เลขาธิการ กอศ., เลขาธิการ กช., อธิบดี สกร. และ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินรายการโดย เมทนี บุรณศิริ “นีโน่”

ช่วงบ่าย ติดตามรับชมรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ปี 2566 และแผนการพัฒนาลูกเสือไทย (พ.ศ. 2567-2570) โดย ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

จากนั้น เป็นการอภิปรายเยาวชน “เสียงของเยาวชนมีความหมายในกิจการลูกเสือ : Youth voice matters in Scouting” โดยผู้แทนลูกเสือ, ดร.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ดร. เลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์ ดำเนินรายการ

ปิดท้ายด้วย ข้อเสนอแนะนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ผู้แทนสภาลูกเสือไทย

🎬 ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด FB LIVE ศธ.360 องศา ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป