วันที่ 22 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผอ.กศน.อ.สุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อ.สุไหงปาดี รักษาการ ผอ.กศน.อ.เจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อ.เจาะไอร้องได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ สอีด ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยมี นางสาวนราวรรณ เวชธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัญจร ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส