วันที่ 16 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผอ.กศน.อ.สุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อ.สุไหงปาดี รักษาการ ผอ.กศน.อ.เจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อ.เจาะไอร้องได้มอบหมายให้ครู สกร.อ.เจาะไอร้อง เข้าร่วมงานวันครู และ เวลา 08.45 น. นายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง /ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องใน “วันครู” ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 คำขวัญเนื่องในวันครู “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์ ”

                              

ซึ่งในกิจกรรมได้มีการอ่านสารของนายกรัฐมนตรี อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณครู พร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูครู และมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกครูสหกรณ์

โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

###พิธีเปิดกิจกรรมเนื่องใน “วันครู”

###ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

###คำขวัญ “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์ ”

###ครูดีอำเภอเจาะไอร้อง